skip to Main Content

Read this blog in:

  • English
  • हिन्दी
  • Deutsch
  • Suomi
  • Svenska

Kartläggning av grupp A streptokocken och dess interaktioner med människans plasmaproteiner

Varför grupp A Streptococcus pyogenes?

Grupp A streptokocken (GAS) – Streptococcus pyogenes – är en människospecifik bakterie, som orsakar allt från lokala till allvarliga, invasiva infektioner. GAS är mest känt för att orsaka faryngit (halsfluss) men det kan också orsaka livshotande och allvarliga symptom hos människan när det kommer in i blodet. En av de allvarligare manifestationerna av en invasiv GAS-infektion är sepsis eller blodförgiftning (https://sepsisfonden.se)

För att bekämpa invasiva bakterier, utsöndrar de mänskliga immuncellerna kemiska substanser i blodet för att kontrollera utvecklingen av infektioner. Men ibland går kroppens svar på dessa substanser under en infektion (även i fall av GAS-infektion) över styr vilket leder till inflammation och möjligen påföljande sepsis. Svår sepsis kan leda till septisk chock, där det mänskliga cirkulationssystemet påverkas och därmed orsakar ett onormalt blodtrycksfall som leder till individens död.

Enligt en studie publicerad i Lancet av Rudd et al. i januari 2020  lider globalt närmare 49 miljoner människor av sepsis och cirka 11 miljoner av dessa dör årligen som en följd av detta, vilket är en dödlighet på nästan 20%. Därmed bör sepsis betraktas som en allvarlig, livshotande sjukdom likt andra allvarliga sjukdomar såsom cancer.

 

Fakta om GAS

Den huvudsakliga virulensfaktorn för GAS är M-proteinet. M-proteinerna är ytbundna proteiner, vilka sträcker sig cirka 500 Å ut från den bakteriella cellväggen. M-proteinerna består av två parallella alfahelix, vilka ger upphov till en tätt, fibrillärt lager på bakterierna. Ibland frisätts M-proteinet också från bakterieytan. M-proteinerna har en hypervariabel region, vilken ger upphov till olika versioner av M-proteinet och därmed till olika serotyper av GAS. Baserat på de olika M-proteinerna har hittills närmare 220 serotyper av GAS rapporterats.

Min roll

Jag bedriver min forskning vid Biomedical Center (BMC) vid Lunds universitet vid Prof. Johan Malmströms forskargruppe. Mitt doktorandprojekt är baserat på den dödliga GAS patogenen. I mitt projekt försöker jag svara på frågor om vad som underlättar överlevnaden av dessa bakterier i det mänskliga blodet? För att förstå hur bakterierna överlever och orsakar infektioner i människan fokuserar jag på att förstå proteininteraktionerna mellan dessa M-proteiner och humant plasma. Den viktigaste tekniken jag använder för att uppnå mitt mål är masspektrometri. Mass spektrometri är en metod som används i stor utsträckning för att identifiera proteiner i alla typer av prover. Som tidigare nämnts finns det olika versioner av M-protein som ger upphov till olika GAS-serotyper. Jag har valt några av dessa M-proteiner för mina studier. Jag har uttryckt dessa proteiner som rekombinanta och upprenat dem. Upprening av dessa rekombinanta M-proteiner utfördes i Oslo under min utstationering i Prof. Dirk Linkes forskargrupp i början av 2019. För att förstå interaktionen med humana proteiner använder jag dessa rekombinanta M-proteiner för affinitets-anrikningar. Efter anrikningen analyserar jag det interagerande humana proteinerna med masspektrometri.

 

Biomedical Centre (BMC) -Lund University

Samhälleligt engagemang

Vi hade en kandidat- och en masterstudent som besökte vårt laboratorium i början av februari 2020. Studenterna var hos oss i en vecka. Jag har guidat dem och hjälpt dem att utföra affinitets-anrikningar, förbereda prover för masspektrometri och demonstrera hur en masspektrometer fungerar. Jag hade också presenterat min forskning förra veckan på vår avdelning. Lund har en vacker katedral i centrum – Lunds Domkyrka. Det finns några stränder nära Lund också. Här är några bilder att titta på tills du njuter sevärdheterna själv när du är på Lund i maj. Ser fram emot att ViBrANT-teamet besöker Lund !!

Lunds Domkyrka

Malmo Beach

Share to social media

Back To Top