skip to Main Content

Read this blog in:

  • English
  • Deutsch
  • Norsk Bokmål

Planlegging av ViBrANT2021 konferansen

Vi som stipendiater får ofte mulighet til å delta på konferanser og  møter. Der kan vi snakke med forskjellige forskere og få gode ideer til egne prosjekter. Det er bra, men hva vi ikke lærer er hvordan å organisere konferanser.

Fordi ViBrANT planlegger å ha en egen konferanse  sommeren 2021, er det veldig bra at vi som stipendiater får mulighet til å hjelpe til med organiseringen.

Organisasjonsutvalget: Vi er 15 stipendiater i ViBrANT. Tre av oss, Arno Thibau, Tugce Caykara og Ina Meuskens skal hjelpe til med  å organisere konferansen.

Temaer: ViBrANT står for “Viral and Bacterial Adhesin Network Training”. Konferansen vår skal fokusere på klebrighet  hos bakterier og virus. Så vi skal invitere eksperter i disse temaene i grunnleggende og anvendt forskning som f.eks. diagnostikk. Konferansens målgruppe er alt fra unge forskere til  eksperter.

Datoen: ViBrANT2021 skal finne sted 15. og 16. juli 2021.

Foredragsholderne: Etter  å at disse tingene var på plass, kunne vi invitere foredragsholderne. Vi visste allerede at det var viktig for oss å involvere  andrestipendiater i prosessen. Derfor spurte vi alle ViBrANTs stipendiater om å foreslå foredragsholdere til oss. Fokuset vårt var å ha en god blanding av alle  temaene vi jobber med i ViBrANT:

  • Mikrobiologi
  • Strukturbiologi
  • Virologi
  • Diagnostikk
  • Bioinformatikk

Vi foreslo ulike foredragsholdere til hvert tema, og etterpå valgte vi dem vi trodde var best. Det var veldig fint å se at de fleste av foredragsholderne vi inviterte   takket ja. Det virket som om de likte a bli invitert av ung forskere.

Tabellen viser foredragsholderne som allerede har godtatt invitasjonen:

Field Name Specialty University
Microbiologi Joachim Jose Assays using surface proteins Uni Muenster, Germany
Structurbiologi Andrei Lupas Membrane proteins MPI Tuebingen, Germany
Wing Ying Chow Solid state NMR CEA Grenoble, France
Virologi Ursula Neu Viral adhesion to Glycans FU Berlin, Germany
Diagnostikk Martin Andersson Applied surface chemistry Charlmers, Sweden
Arben Merkoci Nanobiosensors ICN2, Spain
Bioinformatikk

Det var veldig viktig for oss  å ha like mange kvinnelige og mannlige foredragsholdere.

 Unge forskere: Det er også viktig for oss at de unge forskerne får mulighet til å presentere forskningen deres. ViBrANT2021 blir siste gang alle stipendiatene i ViBrANT møtes. Vi har jo tross alt jobbet med dette prosjektet i tre år.

Timeplan: Det er ikke så veldig lett  å lage en plan til en  todagerskonferanse. På den ene siden vil vi ha nok tid for alle foredragsholderne til å presentere forskningen deres og på den andre siden vil vi også ha nok tid for alle til å samtale med hverandre. Det er en vanskelig balansegang.

Framtidig jobb: Akkurat nå jobber Arno med å lage websiden til konferansen og Tugce prøver å finne sponsorer. Vi må også organisere mat og drikke, goody-bags og organisere programmet senere.

Deltakelse i konferansen: Vi planlegger å åpne konferansen for offentligheten. Dessverre har vi ikke ubegrenset kapasitet til å ta imot gjester. Vi vil informere om dette litt senere.

Våre erfaringer: Hittil har  det vært en veldig god erfaring for oss  å organisere konferansen.

Vi skal holde dere oppdatert!

Share to social media

Back To Top